Priešais tave, rodos, įprastas, ramus pastatas, tačiau jis toks buvo ne visada. Šiame pastate buvo įsikūręs Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos saugumo (KGB) padalinys. Jame metų metus buvo planuojami ir vykdomi komunistų režimo nusikaltimai.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Pastatas buvo pastatytas XIX a. pabaigoje, kai Lietuva dar priklausė Rusijos imperijai. Pastatas buvo įrengtas kaip teismo rūmai, tačiau jį ne kartą perėmė skirtingi Lietuvos okupantai, kurie daug kartų keitė jo paskirtį. Rusijos imperija, tada vokiečiai, vos keliems mėnesiams lietuviai, tuomet bolševikai, tada lenkai, tuomet sovietai, ir vėl vokiečiai, o tada dar kartą sovietai... Daugybė administracijų naudojo pastatą įvairioms savo reikmėms.

Šiandien čia yra įsikūręs pirmasis laisvės kovas, rezistenciją ir lietuvių tautos genocidą liudijantis muziejus, kuriame gali pamatyti ir pajausti autentiškas vietas, pavyzdžiui, buvusį KGB kalėjimą ar okupantų vykdytų mirties nuosprendžių kamerą, kurioje buvo sušaudyta per tūkstantį už Lietuvos laisvę pasisakiusių ir kovojusių žmonių. Ne maža dalis jų buvo nužudyti dėl antisovietinės veiklos. Tikrai baugi vieta. Pastate taip pat yra eksponatų, kurie demonstruoja sovietinio režimo realijas, deportacijas, GULAGo sistemą, ginkluotą partizaninį pasipriešinimą ir rezistencinį judėjimą.

Būtent šiame pastate buvo tardomi ir kalinami Lietuvos disidentai. Antisovietinio pasipriešinimo istorija yra pasakojama kabinete, kuris sovietų okupacijos metu KGB pareigūnų buvo pritaikytas sekimo fotografijų ryškinimui. Muziejuje gali pamatyti visą tų laikų įrangą, originalias interjero detales.

Gali užeiti ir pats viską apžiūrėti, jei tik nori. O aš lauksiu čia ir galėsime tęsti, kai būsi pasiruošęs.

Keliaujant toliau, nepamiršk užmesti akį į telefone matomus objektus (nuorodas į jų lokacijas rasi paspaudęs ant nuotraukų).

Okupacijos aukų memorialas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Garso įrašas neveikia?

Kita stotelė: Lietuvos Respublikos Seimas